Plejeboliger i Skive Kommune
Skive Kommune har 18 plejecentre/ældrecentre fordelt rundt om i kommunen: 

 • størstedelen er renoveret eller ombygget indenfor de seneste år
 • plejecentrene/ældrecentrene varierer i størrelse fra 8 til 74 beboere
 • priserne på plejeboligerne varierer - kontakt Visitation & Hjælpemidler for nærmere information mail: visitation-hjaelpemidler@skivekommune.dk eller tlf. 9915 6660 (tast 4)dagligt mellem 8 og 9.

 

Du kan læse mere om de enkelte plejecentre på Pleje & Omsorgs hjemmeside

Link til Pleje & Omsorg.dk

 

Hvem kan bo i en plejebolig?
Plejeboliger er for de borgere, der har behov for støtte og hjælp døgnet rundt. Det er eksempelvis:

 • svært handicappede
 • demente
 • ældre borgere, der har brug for meget hjælp i det daglige

 

Du skal tale med en visitator, som vil vurdere din ansøgning: 

 • herefter vil visitatoren evt. komme til dig på et visitationsbesøg
 • du få mundtligt tilsagn eller afslag på en plejebolig, samt en begrundelse
 • du vil herefter modtage en skriftlig afgørelse
 • hvis du har fået tilsagn, vil du komme på ventelisten

 

Ventelisten
Hvis du er berettiget til en plejebolig, bestemmer du selv, hvor du gerne vil bo.
Men hvis du ønsker en bolig et bestemt sted, kan ventetiden være lang: 

 • hvis du ønsker en bolig et bestemt sted, kan ventetiden være lang og du vil blive optaget på fritvalgs ventelisten
 • hvis du ikke har et specielt ønske om boligens beliggenhed vil du blive optaget på garanti ventelisten. Du vil så kunne forvente at blive tilbudt en plejebolig senest 2 måneder efter optagelsen på garantiventelisten
 • vælger du at flytte i en plejebolig, der er beliggende et sted som du ikke har ønsket som 1. prioritet, er der mulighed for at du senere kan tilbydes en plejebolig det ønskede sted. Du skal i givet fald betale nyt indskud

 

Vil du søge om en plejebolig?

Hvis du vil søge om en plejebolig skal du kontakte Visitation & Hjælpemidler på tlf. 9915 6660 (tast 4) alle hverdage mellem kl. 8 og 9.00

Publiceret 15-09-2016