Dagsordener/referater

Læs seneste dagsorden/referat

Mødekalender 2017

  • Torsdag d. 23. februar
  • Torsdag d. 18. maj
  • Torsdag d. 21. september
  • Torsdag d. 7. december

Udvalgets medlemmer

Arne Spicer Lindgren (formand), Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget
Gert Ringgaard (næstformand), LO/3f
Gitte Hansen, LO/Foa

Klaus Dahl Christensen, LO/ Dansk Metal
Jørgen Knudsen, DH-Skive
Ole Johnsen, DH
Mads Madsen, Arbejdsgiverne

Jesper Holm Thorstensen, DI

Niels Pedersen, Dansk Byggeri
Edgars Cepels, Etnisk Råd 

Sekretariat 

Dorthe Hamrum, arbejdsmarkedschef
Stine Mark, konsulent

Det Lokale Samarbejdsudvalg har til formål;

  • At vejlede og rådgive jobcenteret omkring tilrettelæggelse af den beskæftigelses- og virksomhedsrettede indsats
  • At drøfte metoder og resultater af praksiserfaringer/evalueringer, der afdækker den gennemførte beskæftigelsesindsats i Skive
  • At drøfte udfordringer og handlingsmuligheder i samspillet imellem jobcenteret, virksomhederne, a-kasserne, de faglige organisationer og uddannelsessystemet.

Publiceret 30-01-2017