Hvis du er bekymret for et barn eller en ung, og kan se, at de voksne omkring barnet eller den unge ikke kan tage hånd om problemerne, kan du underrette kommunen.

Når vi får henvendelser om bekymringer for et barn eller en ung, fra andre end forældrene selv, kalder vi det en underretning.

Når vi modtager en underretning skal vi inden for 24 timer vurdere, om der er tale om en så alvorlig sag, at vi skal handle med det samme.

Under alle omstændigheder tager vi alle underretninger meget alvorligt – og vi vil altid tage kontakt til familien for at undersøge, om familien, barnet eller den unge har behov for hjælp.

Sender du underretningen som privatperson er det muligt at gøre underretningen anonym. Hvis vi kender dit navn, kan du dog ikke underrette anonymt. Vi opfordrer til ikke at underrette anonymt hvis det ikke er nødvendigt, da vi ellers ikke kan kontakte dig for evt. yderligere oplysninger.

For at vi kan handle hurtigt og effektivt, er det vigtigt, at underretningen indeholder så mange oplysninger som muligt, både om barnet/den unge og om de forhold, der gør dig bekymret. 

Der er flere måder at underrette på. Du kan bruge formularen på Borger.dk (se link nedenfor), du kan sende en mail (se link nedenfor) eller pr. brev til Skive Kommune, Familiesektionen, Torvegade 10, 7800 Skive.

Det er også muligt at foretage en underretning pr. telefon. I Rådhusets åbningstid skal du ringe til hovednummeret 9915 5500.

 

Telefonkontakt udenfor åbningstiden

klik her

 

Underretning via Borger.dk

Borger.dk - Underretning

 

Send underretning via mail

underretning@skivekommune.dk

 

Publiceret 16-01-2014