Handleguide

Alle der professionelt arbejder med børn og unge har en udvidet forpligtigelse til at underrette kommunen, hvis der opstår mistanke eller viden om overgreb mod børn og unge.

I nogen tilfælde er sagen dog ikke så klar, at der er tale om en egentlig mistanke, og så kan det være vanskeligt at vide, hvordan sagen skal gribes an.

Når der opstår mistanke om seksuelle overgreb eller vold mod børn vil der altid være flere hensyn, der skal afvejes - og det er meget vigtigt af hensyn til barnet/den unge, at sagen gribes rigtigt an fra første færd.

Børne- og Familieudvalget i Skive Kommune har derfor besluttet, at der skal nedsættes et særligt Baggrundsteam, der kan bistå i disse komplicerede sager.

Baggrundsteamet består af leder af Familiesektionen, leder af PPR og leder af Sundhedsplejen.

Baggrundsteamet kan inddrages af såvel ansatte i Skive Kommune, som af frivillige og private opholdssteder for børn og unge.

Baggrundsteamet kan inddrages allerede når der opstår en bekymring. Baggrundsteamet SKAL inddrages, når der opstår mistanke eller viden om overgreb af enten voldelig eller seksuel karakter.

Skive Kommune har samtidig udgivet en handleguide, der skridt for skridt belyser, hvordan man som leder eller ansat skal handle ved bekymring, mistanke eller viden om overgreb mod børn og unge.

Publiceret 13-03-2014