I Skive Kommune er Stafetloggen det redskab der bruges, når man som medarbejder der har med børn at gøre, bliver opmærksom på et barn eller en ung der ikke trives. 

Via Stafetloggen kan børnehaven, dagplejen eller skolen - i samarbejde med forældrene - få inddraget andre fagpersoner f.eks. fra PPR, sundhedsplejen eller familiesektionen.

Du kan læse meget mere om Stafetloggen på intranettet i kommunen.

 

Samtidig gælder, at offentligt ansatte der professionelt arbejder med børn og unge har en udvidet underretningspligt!

 

"Personer, der udøver offentlig tjeneste eller offentligt hverv, skal underrette kommunen, hvis de under udøvelsen af tjenesten eller hvervet får kendskab til eller grund til at antage: 1. at et barn eller en ung under 18 år kan have behov for særlig støtte efter kapitel 11. 2. at et barn umiddelbart efter fødslen kan få behov for særlig støtte efter kapitel 11 på grund af de vordende forældres forhold, eller 3. at et barn eller en ung under 18 år har været udsat for vold eller andre overgreb."

Servicelovens § 153

 

Man kan som professionel ikke foretage en anonym underretning. 

I linket nederst på siden kan du læse Skive Kommunes handleguide til professionelle, når der er behov for underretning.

Underretningen skal helst gives skriftligt til underretning@skivekommune.dk , eller pr. brev til Skive Kommune, Familiesektionen, Torvegade 10, 7800 Skive.

 

Se handleplanen her

klik her

 

 

Publiceret 16-01-2014