Sprogvurdering

Alle børn, der går i børnehave i Skive Kommune, bliver sprogvurderet i 3 års alderen og igen i børnehaveklassen. 

Børn med dansk som andet sprog bliver desuden sprogvurderet som 5-årig.

Hvis personalet i dit barns børnehave  vurderer, at der er behov for en opfølgning omkring 5 års alderen, vil de lave en ny sprogvurdering, inden, inden barnet starter i børnehaveklasse.

Sprogvurderingen bliver gennemført af personale i børnehaven i samarbejde med forældrene. 

Efter sprogvurderingen bliver forældrene inviteret  til en samtale om resultatet.

Hvis sprogvurderingen viser, at dit barn har brug for en særlig sprogindsats, vil det foregå i et tæt samarbejde med tale-hørekonsulenter.

Hvis dit barn ikke går i børnehave, vil du blive kontaktet af tale-hørekonsulenten, når dit barn er omkring 3 år.
Some description

 

 

 

Publiceret 26-05-2015