Pasning af egne børn

Du kan få tilskud til at passe dit eget barn i hjemmet fra det er 24 uger og til skolestart. 

Du må ikke samtidig have anden indtjening. Heller ikke modtage kontanthjælp, pension, sygedagpenge eller anden understøttelse. 

Et aftale skal gælde i mindst to måneder og højst et år.

Du skal betale samme skat som for lønindkomst, men ikke ATP og Arbejdsmarkedsbidrag.

Du skal fremvise dokumentation på 9. klasseprøven i dansk med mindst karakteren 2, eller bestået "Prøve i Dansk 2".

Tilskud i 2018:
For børn fra 24 uger og til 2 år og 11 måneder: 5.686 kr. pr. måned.
For børn fra 2 år og 11 måneder og til skolealder: 3.755 kr. pr. måned.
 

Pasning egne børn

Her kan du søge om tilskud til pasning af egne børn.

Borger.dk

 

Digital Pladsanvisning

Her kan du skrive dit barn op

Digital Pladsanvisning

Publiceret 06-12-2017