Tilskud til privat pasningsordning

Du kan få et tilskud til en børnepasser i dit eget hjem eller til en selvstændig børnepasser på egen adresse.

En privat pasningsordning kan ikke sidestilles med et dagtilbud. Der er i en privat pasningsordning ikke krav om:

  • at udarbejde pædagogisk læreplan
  • at sprogvurdering sker i pasningsordningen
  • formaliseret forældreindflydelse
  • pasning af dit barn hvis børnepasseren er syg
  • alternativ pasning ved afholdelse af lukkedage i den privat pasningsordning
  • at barnet ikke kan opsiges jf. dagtilbudslovens § 29.

 
Derudover gives der ikke økonomisk fripladstilskud til privat pasning

Barnet skal være 24 uger gammel og ordningen kan bruges indtil skolealderen. En aftale skal gælde i mindst to måneder.

Har du flere børn i pasning, får du ekstra tilskud til søskende.

Hvis du senere ønsker en plads i et kommunalt dagtilbud skal dit barn skrives op til en plads. Se regler for optagelse i dagtilbud.

Kombinationstilbud
Dagtilbud og fleksibel pasningsordning

Du kan kombinere en deltidsplads i dagtilbud med et tilskud til en fleksibel pasningsordning uden for dagtilbuddets åbningstider. Den fleksible pasningsordning uden for dagtilbuddet skal være på mindst 10 timer om ugen. Antallet af timer må dog ikke overstige en plads på fuldtid. 

Skole- og dagtilbudsafdelingen kontaktes, hvis du ønsker at ansøge om kombinationstilbud.

Tilskud fra 1. januar 2018:
75% af udgiften til den private pasningsordning og maksimalt:
5.078 kr. pr. måned for børn fra 24 uger og til 2 år og 11 måneder
3.159 kr. pr. måned for børn fra 2 år og 11 måneder og til skolealder

Privat pasning

Her kan du søge om tilskud til privat pasning

Borger.dk

 

 

Digital Pladsanvisning

Her kan du skrive dit barn op

Digital Pladsanvisning

Publiceret 27-06-2018