Familieydelser

Det er ikke længere Skive Kommune, der står for udbetaling af familieydelse, men derimod Udbetaling Danmark. 

Du kan her læse om forskellige familieydelser, du enten får automatisk eller kan søge om.

 

Børne- og ungeydelsen

Børne- og ungeydelsen, også kaldet børnechecken, bliver automatisk udbetalt til barnets mor, når I får et barn. Ydelsen udbetales derved i de fleste tilfælde til mor. Hvis barnet bos hos far, kan pengene måske udbetales til ham, hvis han har forældremyndighed eller delt forældremyndighed over barnet. Læs mere via linket til Borger.dk nederst på denne side.

 

Børnetilskud

Som mor eller far kan du måske få børnetilskud. Det kan fx være, hvis du er enlig forsørger, adopterer et udenlandsk barn eller får tvillinger. Nogle børnetilskud kommer automatisk - andre skal der søges om f.eks. børnetilskud som enlig forsørger. Kontakt Udbetaling Danmark og hør nærmere.

 

Bidrag til børnefamilier

Som forældre har I pligt til at forsørge jeres barn. Hvis I ikke bor sammen, kan det være, at den ene af jer skal betale et bidrag til den anden.

Du kan kontakte Statsforvaltningen for at få råd og vejledning i den forbindelse. Du kan læse mere på deres hjemmeside Statsforvaltningen.dk , og du kan på samme hjemmeside finde kontaktoplysninger til Statsforvaltningen.

 

Oplysningspligt

Hvis du modtager familieydelser og din situation ændrer sig, har du pligt til at oplyse det til Udbetaling Danmark med det samme.

 

Hvis du har brug for hjælp

Har du spørgsmål om familieydelser, er der hjælp at hente på Borger.dk

Du kan også kontakte Udbetaling Danmark, Familieydelser på telefon: 7012 8062.Publiceret 26-02-2018