"Børns reaktioner er altid meningsfulde"

 

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning er en afdeling under Familieafdelingen forankret i Kultur- og Familieforvaltningen. 

PPR består af psykologer, tale/hørekonsulenter, ergoterapeuter, fysioterapeuter og læsekonsulenter som rådgiver skoler, daginstitutioner, dagplejer og forældre.

PPR går på to ben. Dette betyder, at vi primært involveres i samarbejdet omkring børn og unge med særlige behov og har fokus på at understøtte inkluderende fælleskaber.

Visionen i Skive Kommunes børnepolitik lyder:

Alle børn skal opleve:

 At trives

 At udvikle sig til den bedste udgave af sig selv

 At indgå i forpligtende og udviklende fællesskaber

 

 

                Some description

 

 

Publiceret 02-11-2015