"En vane har lange rødder"

 

Hvornår afsluttes en sag?

En sag i PPR afsluttes, når barnet trives igen, og vi er enige om at afslutte samarbejdet.

I journalen skriver vi altid, hvad vi har arbejdet med. Dit barns journal er omfattet af aktindsigt og fortrolighed, og i PPR har vi tavshedspligt.

Dette betyder, at det altid vil være i samarbejde med jer, hvilke oplysninger der evt. gives videre.

Vi gemmer barnets journal, til det fylder 18 år. Ønsker I, at sagen skal gemmes længere, skal I give direkte besked til os.

                    Some description

 

Publiceret 02-11-2015