"Kendskab giver venskab"

 

Møde og aftale om samarbejdet:

Når jeres barn bliver indstillet til PPR, kan der dukke mange spørgsmål op. I kan være bekymrede over, hvad der nu skal ske.

 Har I nogle spørgsmål, kan det være en fordel at skrive dem ned.

I vil snarest muligt blive indkaldt til et møde med den dagplejer, pædagog eller lærer, som I kender og medarbejder fra PPR.

På første møde kan vi drøfte jeres spørgsmål og sammen lave en aftale om samarbejdet.

I PPR kan vi bl.a. tilbyde:

  • råd og vejledning til det pædagogiske personale på skolen, børnehaven eller dagplejen
  • nærmere undersøgelse af hvad barnet har svært ved, og hvad barnet er god til
  • observation af den hverdag, som barnet er del af
  • forslag til hvad der kan hjælpe barnet til en bedre trivsel og udvikling
  • rådgivning til forældre

 

Vi arbejder nemlig mest med de voksne. Dit barn gør det så godt, som det kan, og dit barns reaktion er altid meningsfuld i situationen.

                 Some description

 

 

Publiceret 02-11-2015