Den åbne skole betyder, at:

  • der åbnes op mod det omgivende samfund ved at inddrage fx det lokale foreningsliv, musik- og billedskoler samt museer
  • eleverne lærer at samarbejde, være kreative, skabe produkter til gavn for andre
  • elevernes kendskab til lokalsamfundet styrkes
  • forskellige læringsmiljøer er med til at give den enkelte elev en mere varieret undervisning
  • eleverne lærer at se sammenhænge mellem skolens fag og hverdagen uden for skolen
  • der skabes bedre muligheder for at koble praksis til teoretisk undervisning.

Publiceret 24-04-2014