Den sammenhængende skoledag betyder, at:

  • en længere skoledag giver mulighed for at arbejde med sammenhængende forløb over hele dagen
  • børn og unge får mulighed for og rammer til at blive så dygtige som de kan
  • der undervises på nye og alternative måder som udfordrer den enkelte elev
  • der tænkes skole, læring, fritid og leg ind i den sammenhængende skoledag
  • udeundervisning bruges som metode til at bringe sanser, leg, bevægelse og forståelse for omverdenen i spil.

Publiceret 24-04-2014