Den længere og mere varierede skoledag betyder, at

 • Skoledagen udvides til:
  • 30 timer i børnehaveklassen til 3. klasse
  • 33 timer for 4. til 6. klasse
  •  35 timer for 7. til 9. klasse.
 • alle elever mindst skal have 45 minutters bevægelse og motion i gennemsnit om dagen
 • der skal afsættes tid til lektiehjælp og faglig fordybelse
 • der indføres en ny aktivitet, også kaldet den understøttende undervisning, hvor eleverne møder endnu flere forskellige måder at lærer på. Understøttende undervisning skal supplere og understøtte undervisningen i fagene
 • håndværk og design erstatter sløjd og håndarbejde
 • madkundskab erstatter hjemkundskab.

Publiceret 24-04-2014