It skal i højere grad integreres i den daglige undervisning.

 

Øget fokus på brug af it betyder, at: 

  • dit barn opnår digitale færdigheder, digitale kompetencer og digital dannelse
  • dit barns læring og motivation styrkes, da mulighederne for at undervise på forskellige måder bliver flere med it

 

Publiceret 24-04-2014