Skolen som lære- og værested betyder at:

  • skolen er vores fælles skole, hvor vi med udgangspunkt i den enkelte elev og de fælles muligheder styrker og udvikler krop, hjerne og hjerte
  • alle skal kunne opleve, at det daglige samvær er rart og trygt, at der er pænt og rent og at alle trives
  • alle får meningsfulde udfordringer og oplevelser
  • alle lærer at respektere retten til at være forskellig
  • alle lærer at arbejde selvstændigt og tage selvstændige initiativer
  • alle lærer at samarbejde mod fælles mål og lærer at indgå i demokratiske processer
  • alle lærer vigtigheden af en god omgangstone samt at tage ansvar for egne handlinger og medansvar for hinanden
  • undervisningen er præget af helhed, sammenhæng og fordybelse

Publiceret 24-04-2014