Alle folkeskoler i kommunen har en fritidsordning. Her er der leg, aktivitet og pasning uden for skoletiden.

SFO modtager børn fra børnehaveklasse til og med 3 klasse.
USFO modtager børn i alderen fra 2 år og 11 måneder til og med 3. klasse.

Der er både pædagoger og medhjælpere ansat i SFO/USFO.

Telefonliste til Skolefritidsordning/Udvidet Skolefritidsordning

klik her

 

  

Digital Pladsanvisning

 

Klik her 

Publiceret 16-01-2014