Talenthold er et fritidstilbud til elever fra Folkeskolens 4. -9. klassetrin, som har særligt let ved at gå i skole, mangler endnu flere udfordringer i undervisningen og gerne vil bruge en ugentlig eftermiddag/aften i et spændende samarbejde med andre børn og unge.

Undervisningen foregår på tre hold, et for 4. -5. klassetrin, et for 6.-7. klassetrin samt et for 8.-9. klassetrin.
Undervisningen finder sted på Læreruddannelsen i Skive 2 - 3 timer ugentligt med start i november. Der sørges for transport for elever, der kommer fra oplandet.
 
Dit barn kan søge om at blive optaget på et af holdene. Få en folder og et ansøgningsskema på dit barns skole. 
 
Folderne til talenthold for 4. -5. klassetrin og for 6.-7. klassetrin kan læses i linkboksen ovenfor. 

Publiceret 22-09-2015