Herunder er reglerne for afstande mellem skole og hjem:

  •           2 ½ km i børnehaveklasse og på 1. - 3. klassetrin
  •           6 km på 4. - 6. klassetrin
  •           7 km på 7. - 9. klassetrin
  •           9 km i 10. klassetrin 

 

Du skal som forælder selv sørge for transport til dit barn, hvis du vælger en anden skole end distriktskolen.

 

Hvem vurderer om skolevejen er trafikfarlig?

Kommunen sørger for offentlig transport af elever, hvis skolevejen er trafikfarlig.

Du kan henvende dig til skolen, hvis du mener dit barns skolevej er trafikfarlig. Skive Kommune kontakter politiet, som vurderer om skoleveje er trafikfarlige. Denne vurdering sker på baggrund af vejenes bredde, om der er fortov eller cykelsti, trafikmængde, antal lastbiler, hastighed samt ulykkesstatistik. Politiets vurdering kan være forskellig i forhold til de enkelte klassetrin. 

 

 

 

Publiceret 16-01-2014