Haveaffald 

Det er hele året tilladt for virksomheder i landzone at afbrænde eget have- og grenaffald på lokaliteten, hvor det er frembragt. Det er fremover ligeledes tilladt for private i landzone at afbrænde haveaffald, dog kun i perioden 1. december til 1. marts.
Det er ikke tilladt for hverken virksomheder eller private i byzone og sommerhusområder at afbrænde have- og parkaffald.

Kommunen anbefaler, at have- og parkaffald fra pasning af grønne områder genanvendes på stedet som jordforbedrende materiale, enten ved kompostering af affaldet eller ved flisning. 

Alternativt kan det afleveres til kompostering på kommunes genbrugspladser.

Regler for denne type afbrænding og afstandskrav er beskrevet i bekendtgørelsen.

Publiceret 22-01-2014