Nyhed - Ny indefrysningsordning til ejendomsskatter 2018-2020 

Ejendomsskat

Skive Kommune udsender hvert år i december ejendomsskattebilletten, der er gældende for det følgende kalenderår. Ejendomsskatten er fordelt på to rater, med forfald i henholdsvis januar og juli måned. Vær opmærksom på at din skattebillet og dit indbetalingskort kan ligge i din e-boks/digitale post. 

 

Forfaldsdatoer for opkrævning af ejendomsskat:  

Rate Forfaldsdato Sidste rettidige betalingsdato
1. 1. Januar 20. Januar
2. 1. Juli 20. Juli

 

Alle rater har sidste rettidige betalingsdato den 20. i forfaldsmåneden. Hvis den 20. falder en lørdag, søndag eller helligdag bliver det den førstkommende arbejdsdag.

Ejendomsskattebilletten viser hvilke ejendomsskatter og bidrag, der skal betales på den pågældende ejendom.

Bidrag, der kan blive opkrævet: 

  • Rottebekæmpelse (0,0382 promille af ejendomsværdien)
  • Skorstensfejerbidrag  
  • Landvindingslag
  • Gadefejning
  • Renovation

Grundskyld
Grundskyld beregnes med 20,68 promille af den afgiftspligtige grundværdi eller grundskatteloftværdi. Link til "Lov om kommunal ejendomsskat" kan ses nederst på siden.

Digital post
Såvel borgere som erhvervsvirksomheder, der ikke er fritaget fra Digital Post, vil modtage ejendomsskattebilletten digitalt.
- Tjek derfor Digital Post

Tilmelding til BS
For at være sikker på at betalingen sker rettidigt og for at undgå unødige ekstra gebyrer, er det en god idé at tilmelde ejendommen til betalingsservice. Så sker betalingen automatisk på sidste rettidige indbetalingsdato.

Tilmelding til BS på kommunale ydelser kan kun ske elektronisk via dit pengeinstitut eller netbank.

For sen indbetaling koster ekstra 

Ved for sen indbetaling beregnes renter pr. påbegyndt måned fra forfaldsdatoen. Såfremt beløbet ikke bliver indbetalt til Skive Kommune, kan restancen oversendes til SKAT til inddrivelse.

Ejendomssalg/-køb
I forbindelse med ejerskifte af en ejendom skal sælger aflevere ejendomsskattebilletten til den nye ejer. Er ratebeløbet hidtil blevet betalt via Betalingsservice, skal der foretages afmelding i eget pengeinstitut. Køber skal være opmærksom på, at ratebeløbet skal indbetales senest sidste rettidige indbetalingsdag, uanset om køber har modtaget indbetalingskort.

Ved ejerskifte bliver den tidligere ejer automatisk frameldt Betalingsservice, når ejerskiftet er registreret hos kommunen. Ejerskiftet er først registreret i kommunens ejendomsregister, når ejerskiftet er tinglyst.

Herefter sender kommunen en kopi af ejendomsskattebilletten, samt indbetalingskort på endnu ikke forfaldne rater, til den nye ejer.

Vurdering/Ejendomsværdiskat 
Vurdering af ejendomme fortages af Vurderingsmyndigheden ved SKAT. Ved spørgsmål kan Vurderingsmyndigheden kontaktes på: ejendomsvurdering.ejerbolig@skat.dk eller tlf.: 7222 1818

Skorstensfejning
Der kan på skattebilletten også blive opkrævet skorstensfejning.

Har du rettelser til din skorstensfejning - eller skal du ikke længere opkræves, skal du rette henvendelse til din skorstensfejer. Det er skorstensfejeren som syner ejendommen, samt laver eventuelle tilbagebetalinger.

Husk også samtidig at indberette din ændring af varmeinstallation til BBR – så vi kan foretage den korrekte ændring i din BBR-meddelelse.

 

Skorstensfejning:

Palle Würtz Andersen
Frisenborgvej 8 K1
7800 Skive
Tlf. 2023 8853
skorstensfejerenskive@hotmail.com

 

Torben Yde Johansen
Heden 9
7860 Spøttrup
Tlf. 9757 6201 / 2449 8458

 

 

Publiceret 16-07-2018