Skive Kommune udbyder et jordstykke på ca. 6.400 m2, matr.nr. 51a Resen, Skive Jorder beliggende Glyngørevej til salg. Kortbilag over det udbudte areal kan findes i udbudsmaterialet.

Arealet ligger i landzone og ca. 4.400 m2 af arealet er omfattet af naturbeskyttelseslovens §3. Der kan ikke opføres boligbebyggelse på arealet. Korbilag over det areal, der er omfattet af naturbeskyttelsesloven kan findes i udbudsmaterialet.

Du kan hente yderligere oplysninger og det samlede udbudsmateriale her >>>

Publiceret 17-04-2019