Generelt regulerer Skive Kommune ikke mågebestanden.

Man kan søge Naturstyrelsen om en tilladelse til at bekæmpe mågerne, men tilladelser gives sjældent.

Naturstyrelsen udsteder kun tilladelser til regulering af måger i områder, der er særligt hårdt ramt, og hvor man forgæves har forsøgt at forhindre mågerne i at slå sig ned.

For eksempel skal man være meget opmærksom på, at de ikke har adgang til mad og åbne skraldespande, hvor de kan søge føde. Grundejere kan desuden dække tage med pigge, sætte silhuetter af rovfugle op eller finde andre metoder at skræmme mågerne væk på.

Publiceret 25-07-2017