Har du set rotter

Anmeldelse af rotter

Anmeld her


Anmeldelse af rotter 

Kommunal rottebekæmpelse 

Skive Kommune har ifølge bekendtgørelsen pligt til at udarbejde en handlingsplan som offentliggøres på kommunens hjemmeside. Planen skal minimum revideres hvert 3 år. Klik på boksene nederst på siden for at læse de forskellige rottehandleplaner.  

Det er din pligt                                                                              
at anmelde rotter eller tegn på rotter til os, ligesom du har pligt til at sikre og renholde din ejendom. Det er vigtigt, at du ikke har affald og skrammel liggende. Det kan trække rotter til. 

Hvad kan du selv gøre
Der er flere ting man kan gøre for at forebygge at man ikke får rotter. Klik her for at læse om fuglefodring og andre ting man kan gøre for at forebygge

- Fuglefodring
- Liste over forebyggende

 

Rottefilm om rotter og hvordan man undgår rotter

Der er meget, man selv kan gøre for at undgå af få besøg af rotter. Ni midtjyske kommuner er gået sammen om at lave otte korte animationsfilm, der viser hvordan. Kampagnen er udviklet i et samarbejde mellem Viborg, Herning, Holstebro, Horsens, Ikast-Brande, Lemvig, Ringkøbing-Skjern, Skive og Struer kommuner. 

Animationsfilmene er lavet af Monkey Tennis fra Viborg. 

De nye animationsfilm giver konkrete råd om, hvordan man forebygger rotter, når man fodrer fugle eller holder høns, hvordan man sikrer sin kompostbeholder og undgår at skabe oplagte redesteder til rotterne.

Filmene oplyser også om, hvordan borgerne selv kan undersøge, om det er rotter, der er på spil eller andre mere uskadelige gnavere, og hvordan man spotter tegn på kloakbrud, som også kan give rotterne adgang til boligen.

Klik her for at se filmene og læse mere om filmene

Vi har ansvaret
for at bekæmpe rotter. Kun autoriserede eller bemyndigede personer eller personer der er undergivet en autoriseret persons instruktion og arbejder på dennes ansvar må bekæmpe rotter med kemiske midler. Derfor må vi heller ikke udlevere kemiske midler (gift) til bekæmpelse af rotter.

Anmeldelse af rotter
Skal ske via linket "rotteanmeldelse" i linkboksen "Rotteanmeldelse".
Hvis man ikke har mulighed for adgang til computer kan man kontakte Den Digitale Hotline på tlf. 7020 0000 og anmelde rotteforekomst.  

Koster en anmeldelse noget!
En anmeldelse vedrørende rotter koster det ikke borgerne direkte noget, da det er betalt via ejendomsskatten. Alle fejl og mangler der eventuelt skulle findes under tilsyn, står dog for ejers egen regning at få udbedret, hvis der ikke forefindes en forsikring der dækker. 

Anmeldelse af rotter udenfor Kommunens åbningstid
Ved anmeldelse af rotter udenfor kommunens åbningstid kan grundejer eller lejer i tilfælde af forekomst af rotter indendørs i beboelser og på fødevarer virksomheder indgå en aftale med en autoriseret person om bekæmpelse. 

Ved indgåelse af en aftale skal aftaleskema skal skemaet underskrives af både den autoriserede person og grundejer eller lejer. Den autoriserede person skal straks fremsende en genpart af aftaleskemaet til kommunen, mail:

tek@skivekommune.dk eller indsendes til Skive Kommune, Teknisk forvaltning Rådhuspladsen 2, 7800 Skive

Grundejer eller lejer kan efterfølgende vælge at kommunen foretager den videre bekæmpelse på adressen.   

Koster en anmeldelse noget udenfor kommunens åbningstid!
De udgifter, der er forbundet med bekæmpelse af rotter udenfor kommunens åbningstid er på borgerens egen regning

online færdigmeldings blanket til kloak

online færdigmeldings blanket til kloakrenovering

Online færdigmelding - kloak

Publiceret 11-12-2018