Har du set rotter

Anmeldelse af rotter

Anmeld her

Anmeldelse af rotter  

Kommunal rottebekæmpelse

Den 29-06-2012 trådte den nye bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter i kraft. For at læse bekendtgørelsen, klik i boksen nederst på siden. 

Vejledning om forebyggelse og bekæmpelse af rotter, klik her for at læse den 

Skive Kommune har ifølge bekendtgørelsen pligt til at udarbejde en handlingsplan som offentliggøres på kommunens hjemmeside. Planen skal minimum revideres hvert 3 år. Klik boksen nederst på siden for at læse rotteplan 2013-2015  

Det er din pligt                                                                              
at anmelde rotter eller tegn på rotter til os, ligesom du har pligt til at sikre og renholde din ejendom. Det er vigtigt, at du ikke har affald og skrammel liggende. Det kan trække rotter til. 

Hvad kan du selv gøre
Der er flere ting man kan gøre for at forebygge at man ikke får rotter. Klik her for at læse om fuglefodring og andre ting man kan gøre for at forebygge

- Fuglefodring
- Liste over forebyggende

Vi har ansvaret
for at bekæmpe rotter. Kun autoriserede eller bemyndigede personer eller personer der er undergivet en autoriseret persons instruktion og arbejder på dennes ansvar må bekæmpe rotter med kemiske midler. Derfor må vi heller ikke udlevere kemiske midler (gift) til bekæmpelse af rotter.

Anmeldelse af rotter
Skal ske via linket "rotteanmeldelse" i linkboksen "Rotteanmeldelse".
Hvis man ikke har mulighed for adgang til computer kan man kontakte Den Digitale Hotline på tlf. 7020 0000 og anmelde rotteforekomst. 

Koster en anmeldelse noget!
En anmeldelse vedrørende rotter koster det ikke borgerne direkte noget, da det er betalt via ejendomsskatten. Alle fejl og mangler der eventuelt skulle findes under tilsyn, står dog for ejers egen regning at få udbedret, hvis der ikke forefindes en forsikring der dækker. 

Anmeldelse af rotter udenfor Kommunens åbningstid
Ved anmeldelse af rotter udenfor kommunens åbningstid kan grundejer eller lejer i tilfælde af forekomst af rotter indendørs i beboelser og på fødevarer virksomheder indgå en aftale med en autoriseret person om bekæmpelse. 

Ved indgåelse af en aftale skal aftaleskema skal skemaet underskrives af både den autoriserede person og grundejer eller lejer. Den autoriserede person skal straks fremsende en genpart af aftaleskemaet til kommunen, mail:

tek@skivekommune.dk eller indsendes til Skive Kommune, Teknisk forvaltning Rådhuspladsen 2, 7800 Skive

Grundejer eller lejer kan efterfølgende vælge at kommunen foretager den videre bekæmpelse på adressen.  

Koster en anmeldelse noget udenfor kommunens åbningstid!
De udgifter, der er forbundet med bekæmpelse af rotter udenfor kommunens åbningstid er på borgerens egen regning

Publiceret 08-11-2016