Områdefornyelsen i "Den Vestlige del af Skive Bykerne" er den 3. og afsluttende del af områdefornyelsen i Skive by.

Skive -kommune søgte i januar 2011, 6 mio. kr. til gennemførelse af områdefornyelse i "Den Vestlige del af Skive Bykerne". I april 2011 meddelte det nuværende Ministerium for By, Bolig og Landdistrikter reservation af 6 mio. kr. 

Beløbet forøges med Skive Kommunes eget bidrag på 12,5 mio. kr. - så i alt forbedringer for ca. 18 mio. kr.

Områdefornyelsen i Vestlige del af Skive Bykerne afvikles over en 5-årig periode 2013-2018.

Program for områdefornyelsen
Områdefornyelsen blev indledt ved et borgermøde den 24. august 2011 med godt 50 deltagere. I programfasen har 26 borgere, repræsentanter for områdets foreninger, boligforeninger og institutioner deltaget i fire arbejdsgruppemøder. Programmet for områdets omdannelse er således udarbejdet i et forpligtende samarbejde med borgerne i området.
Ved arbejdsgruppemøderne er indsatsområderne blevet udvalgt, beskrevet, bearbejdet, prioriteret og budgetsat. Programmet blev godkendt af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter den 6. marts 2013.

Indsatsområder
Følgende indsatsområder er udpeget af arbejdsgrupperne og indgår i programmet for områdefornyelse i "Den Vestlige del af Skive Bykerne":

Torve, pladser, opholdsarealer m.v.    

 • Theaterpladsen
 • Toldstien
 • Pladsen ved Toldstrupparken
 • Pladsen ved Frederiksgade/Aakjærskolen
 • Nyt opholdsareal ved Gartnerjorden
 • Pladsen ved Sallinggade/Nørregadde 

Kulturelle og særlige boligsociale foranstaltninger 

 • Den gode historie
 • Kontakt med ældregrupperne m.fl.
 • Branding og opgradering af væresteder

Særlige trafikale foranstaltninger 

 • Fredeliggørelse af Frederiksgade, Asylgade m.fl.
 • Stiforbindelse Grønnegade/Frederiksgae
 • Jeppe Aakjærsvej
 • Allégade
 • Grønnegade
 • Byudstyr

Aktuelt - hvor langt er vi?
Alle 3 indsatsområder genoptages i august 2016.

Enkelte delprojekter er helt eller delvist gennemført.

Indsatsområde Særlige trafikale foranstaltninger:

 • delprojekt 11 - Stiforbindelse Grønnegade / Frederiksgade er gennemført
 • delprojekt 13 - Allégade. Torvedannelse og beplantning v. Jyllandsgade.

Arbejdet i projektgruppen genoptages i efteråret 2016 og projektet forventes færdigt i juni 2018.

Publiceret 17-05-2016