Skive Kommune har  forskellige aktivitets-, fritids- og samværstilbud til borgere med en psykisk lidelse, et misbrug eller som er socialt udsatte.

 

Center for Træning og Udvikling

Center for Træning og Udvikling (CTU) er et tilbud til psykiske sårbare borgere over 18 år i Skive Kommune.

På Center for Træning og Udvikling kan du deltage på aktivitets- og træningshold. Målet er, at du bliver bedre til at klare din hverdag, med de udfordringer du har, samt at du kan blive i stand til at deltage i fællesskaber med andre mennesker.

Så har du et ønske om med tiden at kunne benytte nogle af byens almene fritidstilbud, at blive i stand til at skabe et netværk, få et job som frivillig, et skåne eller-fleksjob, tage en uddannelse eller lignende, kan CTU være et skridt på din vej.

Når du er startet på et af holdende, taler du med personalet om, hvilke konkrete mål du gerne vil opnå i et udviklingsforløb i CTU. Sammen med personalet følger du løbende op på denne målsætning.

Hvis du vil vide mere, kan du kontakte CTU  alle hverdage fra 9.00-14.00 på tlf. 9915 5906.

 

Mødestedet

Mødestedet, Resenvej 17, 7800 skive, er et tilbud, som drives af Foreningen Sind. Mødestedet er et tilbud til alle med en psykisk lidelse eller hvis du har en svær dagligdag og føler dig ensom.

I Mødestedet er der forskellige aktiviteter og frivillige som kan hjælpe og støtte dig. Der er mulighed for at købe varm mad, kaffe og kage.

Se mere på Mødestedets hjemmeside.

 

Den Blå Viol 

Den Blå Viol, Nørre Allé 2, 7800 Skive, drives af Blå Kors Danmark. Den Blå Viol er et fristed for voksne med et tidligere eller aktuelt misbrug af alkohol eller stoffer. Det er også et fristed for mennesker med psykisk sygdom eller til dig som føler dig ensom.

Ud over billigt varm mad, gratis kaffe og et åbent øre tilbyder Den Blå Viol:

  • samvær
  • omsorg og støtte
  • samtaler som motiverer til forandring
  • kontakt til sagsbehandler, læge, politi og andre
  • hjælp til at skabe netværk med aktiviteter som maling, håndarbejde, udflugter, spilaftener, andagt og brugerindflydelse.

Se mere på Den Blå Viols hjemmeside.

 

Publiceret 14-09-2017