I Socialafdelingen laver vi hvert år uanmeldte tilsyn og hvert 2. år anmeldte tilsyn med vores tilbud indenfor handicapområdet.

 

"Det er vigtigt for os, at vi kan dokumentere den gode standard for Skive Kommunes tilbud."

Skive Kommunes Socialafdeling

 

Derfor laver vi en række forskellige tilsyn:

 

Tilsyn med døgntilbud

Tilsynene med døgntilbuddene i Skive Kommune bliver udført af Socialtilsyn Midt.

Du kan kontakte Socialtilsyn Midt via http://tilsynmidt.silkeborgkommune.dk/kontakt

 

Tilsyn med øvrige bo- og samværstilbud

Tilsynene med de øvrige bo- og samværstilbud bliver udført af REVAS Aps, som er en privat tilsynsvirksomhed.

 

Dialogbaserede tilsyn

Socialafdelingen tager sig af de anmeldte dialogbaserede tilsyn. 

De dialogbaserede tilsyn er ... og her deltager brugere ansatte og pårørende.

 

Socialafdelingen fører også tilsyn med følgende private tilbud i kommunen:

  • Uddannelsescenter Hilltop
  • Botilbuddet Tolstruphus
  • Værestedet den Blå Viol
  • Værestedet Mødestedet

 

Du kan læse mere om vores tilgang til tilsyn, metode og indholdet i de forskellige tilsyn i vores tilsynsmanual. 

 

Publiceret 02-03-2014