Handicappris 2017

Skive Handicapråd præmierer særlige initiativer og kreativitet for at fremme handicappede borgeres mulighed for at deltage i samfundet på lige fod med øvrige borgere.

Har du selv eller kender du nogen, der har haft virke i Skive Kommune, eller som privatperson, forening, organisation eller virksomhed fx har bidraget til at have:

 • skabt forhold, der kan bidrage til en forøget livskvalitet hos handicappede

 • skabt mulighed for at handicappede kan deltage på lige fod med øvrige borgere

 • skabt arbejdspladser for handicappede

 • skabt aktiviteter og udfoldelsesmuligheder for handicappede

 • medvirket til forbedret handicaptilgængeligheden i kommunen

 • bidraget til større viden om handicappedes forhold

 • bidraget til en større grad af inkludering af handicappede i det offentlige rum

   

  Kriterierne for at få tildelt handicapprisen er brede, da Handicaprådet i Skive Kommune ønsker at støtte nye initiativer og kreativitet. Initiativerne må derfor gerne være nytænkende og alternative og ikke blot være knyttet til de lovmæssige krav som fx tilgængelighed for handicappede.

  Prisen kan ikke uddeles til medlemmer af Skive Handicapråd.

  Handicapprisen uddeles af Handicaprådets formand ved en reception i december 2017

  Begrundede indstillinger til prisen sendes på e-mail til: meel@skivekommune.dk

  Indstillinger kan også sendes pr. brev til:

  Skive Kommune, SAS-sekretariatet

  Att.: Mette Elten

  Torvegade 10

  7800 Skive

   

  Sidste frist

  Indstillingerne til Handicapprisen 2017 skal være modtaget senest mandag den 16. oktober 2017.

  Handicaprådet har nedsat et udvalg bestående af tre personer, som indstiller til Handicaprådet, hvem der skal have årets Handicappris.

Dagsordner/referater

Læs seneste dagsorden/referat her

Mødekalender 2017

 • Mandag d. 13. februar 
 • Mandag d. 3. april
 • Mandag d. 26. juni
 • Mandag d. 28. august
 • Mandag d. 30. oktober
 • Mandag d. 4. december 

Rådets medlemmer

Fra Byrådet

Johnny Kent Knud
Bente Dahl  
Erik Mortensen


Fra Skive Kommune

Lars Kristiansen lakr@skivekommune.dk
Lotte Junker ljpe@skivekommune.dk
Henrik Hjorth hehj@skivekommune.dk

 
Sekretær for rådet

Mette Elten meel@skivekommune.dk

 

Udpeget af danske handicaporganisationer

Mai-Britt Løgstrup, Landsforeningen Autisme maibritt@kredslimfjord.dk
Jørn Bruun, Landsforeningen LEV bruun.skive@youmail.dk  
Leif Winther, Spastikerforeningen   lw@handy-print.dk
Anni Andersen, Dansk Epilepsiforening anniniels01@gmail.com
John Sørensen, Dansk Handicapforbund john@dhf-net.dk
Gitte Andersen, ADHD Foreningen gitte@staldcomet.dk

Handicaprådets formål er:

 • at rådgive Skive Byråd i handicappolitiske spørgsmål
 • og at bringe synspunkter om lokalpolitiske forhold, der vedrører mennesker med handicap, videre mellem borgerne og Byrådet.

Publiceret 26-01-2017