Gennem dialog og gensidig orientering drøftes relevante emner af overordnet og principiel karakter, som angår de voksne borgere med udviklingshæmning og deres tilværelse - herunder servicedeklarationer, virksomhedsplaner samt strategi- og handleplaner.

Du kan finde Kontaktrådets forretningsorden her

Kontaktrådet har 14 medlemmer, hvoraf de 7 er valgte forældre/pårørende fra Skive Kommunes tilbud. Herudover består Kontaktrådet af et medlem fra Udvalget for Social og Ældre, 5 ledere fra Skive Kommunes tilbud, og Socialchefen.

 Medlemmer af Kontaktrådet

Lars Kristiansen          Socialchef, Formand   lakr@skivekommune.dk 
Mette Løvstad              Pårørenderepræsentant Viften, Næstformand    mettefrank@webspeed.dk

 

Preben Andersen  Formand for Udvalget for Social og Ældre  pran@skivekommune.dk 
Jørn Bruun Pårørenderepræsentant Viften bruun.skive@youmail.dk
Inge-Lise Pedersen Pårørenderepræsentant Nattergalevej fthoft@webspeed.dk
Inge Hahn Pårørenderepræsentant Nattergalevej ivh@fiberpost.dk
Britta Johnsen Pårørenderepræsentant Hjaltesvej brjo@skivekommune.dk
Jens Erik Munk Jensen    Pårørenderepræsentant Hjalmar Kjems Alle     skovly42@gmail.com
Lone Sandal Pårørenderepræsentant Skovly og Magneten  lone.sandal@fiberpost.dk

 

Maja Handskemager   Leder Hjalmer Kjems Alle  mhan@skivekommune.dk 
Jørgen Stengaard Andersen  Leder Skovly og Magneten  jsta@skivekommune.dk
Tina Brandhøj Boel Leder Viften og Botilbuddet Marienlystvej   tbch@skivekommune.dk
Jonna Thorgaard Leder Nattergalevej joth@skivekommune.dk
Anne Mette Dahl Leder Hjaltesvej anmd@skivekommune.dk

 

Suppleanter

Jørgen Nielsen   Suppleant Hjaltesvej  
Erik Jensen Suppleant Hjalmer Kjems Alle  
Jørgen Toft Suppleant Viften

 

 

Publiceret 05-07-2016