Socialafdelingen er i gang med forberedelserne til Budget 2020, og vil derfor gerne invitere til et borgermøde.

På mødet vil der blive arbejdet med forslag, der kommer til at indgå i den politiske proces.

 

Tid og sted:

Den 4. marts 2019 kl. 18.00 – 20.30

Der vil blive serveret sandwich

Kulturcenter Limfjord, Skyttevej 12, 7800 Skive.

 

Tilmelding:

Tilmelding skal ske senest onsdag den 26. februar 2019

Efter tilmeldingsfristen vil du modtage en bekræftelse på tilmelding.

Tilmelding er vigtig af hensyn til antallet af sandwich.

 

Yderligere spørgsmål kan rettes til Udviklingskonsulent Mette Elten på meel@skivekommune.dk

Tilmelding til Borgermøde om Budget 2020

Orientering om behandling af personoplysninger

Når du tilmelder dig et arrangement i Skive Kommune, vil Skive Kommune behandle nødvendige oplysninger om dig. Efter databeskyttelsesforordningen skal vi orientere dig om, at vi indsamler og registrerer de oplysninger du giver. Vi skal også orientere dig om de rettigheder, du har efter databeskyttelsesforordningen.

Du har ret til indsigt i de oplysninger, Skive Kommune behandler om dig, ret til at få urigtige oplysninger berigtiget eller slettet, ret til begrænsning af behandling, ret til indsigelse, ret til dataportabilitet samt ret til at klage over behandlingerne.

Du kan læse mere om behandlingen af dine personoplysninger samt om dine rettigheder på https://www.skive.dk/borger/databeskyttelse/.

Publiceret 07-02-2019