Skive Kommune har en række botilbud til borgere med autisme.

Botilbuddet Mentor har botilbud til voksne med autisme på:

  • Bilstrupvej, Bilstrupvej 28 - 7800 Skive
  • Gefionsvej, Gefionsvej 24-48 - 7800 Skive
  • Gefionsvej 19-35
  • og støttecenter i Thinggade, Thinggade 15-17 - 7800 Skive

 

Bilstrupvej 28 og Gefionsvej 24-48 er døgntilbud til længerevarende ophold. Alle har deres egen lejlighed. Der er mulighed for samvær med andre i fælles lokaler med køkken og stue. Hverdagen i botilbuddet er familielignende og du kan få hjælp til aktiviteter, fællesskab og personlige forhold.

 

Gefionsvej 19-35 er et tilbud om:

  • afklaring, hvor du lærer om almindelige dagligdags gøremål   
  • botræning, hvor du bliver trænet i at blive i stand til at bo i en selvstændig bolig eller i opgangsbofællesskab med støtte.

Ophold vil typisk vare cirka 3 år og forudsætter, at du er under uddannelse eller i beskæftigelse.

 

Støttecenteret Thinggade er et støttecenter for 8 lejligheder, som ligger fordelt på 2 etager og for andre unge med autisme, som bor i egen bolig i midtbyen.

Støttecenteret Thinggade tilbyder træning i at klare din hverdag, som giver dig mulighed for, at du på længere sigt kan bo mere selvstændigt. 

I Thinggade er der personale hele døgnet.

 

Uddannelsescenter Hilltop er et privat tilbud for unge med autisme og tilbyder STU-uddannelse, boophold med bo-træning. Opholdet på Hilltop er et flerårigt forløb.

Bo-opholdet med bo-træningen giver dig mulighed for at finde ud af, hvordan du gerne vil bo i fremtiden og hvor meget støtte du eventuelt har brug for. 

 

 

 

Publiceret 13-05-2015