Spring navigation over

Natur, miljø og energi

Mange af vores naturtyper er beskyttede efter naturbeskyttelseslovens § 3 og gennem internationale beskyttelsesregler.
EU har en overordnet målsætning om at stoppe forringelser af biodiversiteten senest i 2010. Ét af de vigtigste midler til at opfylde denne målsætning er de såkaldte Natura 2000-direktiver.
Her på siden kan man anmelde rotter
Ejere af vandforsyningsanlæg skal indberette, hvor meget vand der indvindes
Her kan man læse Vandforsyningsplan 2012-2021
Jordforurening kan være et problem for mennesker og miljø