Spring navigation over

Natur, miljø og energi

Mange af vores naturtyper er beskyttede efter naturbeskyttelseslovens § 3 og gennem internationale beskyttelsesregler.
EU har en overordnet målsætning om at stoppe forringelser af biodiversiteten senest i 2010. Ét af de vigtigste midler til at opfylde denne målsætning er de såkaldte Natura 2000-direktiver.
Her på siden kan man anmelde rotter
Ejere af vandforsyningsanlæg skal indberette, hvor meget vand der indvindes
Her kan man læse om etablering af spildevandsanlæg
Her kan man læse Vandforsyningsplan 2012-2021
Jordforurening kan være et problem for mennesker og miljø