GreenLab Skive er betegnelsen for en kommende erhvervspark, der skal etableres ved Kåstrup.

Visionen er at etablere en erhvervspark som et fremtidens energi- og ressourcelandskab, hvor virksomheder inden for fremstilling af bl.a. biogas, solenergi og vind samt balancering af energisystemer gennem samarbejde i en energisymbiose kan demonstrere og udvikle fremtidens energiteknologier i et test- og produktionscenter.

Erhvervsparken bliver Danmarks største og første fuldskalaanlæg for opgradering af biogas og methanisering. Omdrejningspunktet i GreenLab Skive bliver etableringen af et Power2Gas anlæg, som omdanner vindenergi til gas, der herefter lagres på gasnettet.

Idéen i erhvervsparken er gennem samarbejde i energisymbiosen at skabe vækst og tiltrække nye virksomheder i Skive. Projektet udvikles i samarbejde mellem Skive Kommune, Energifonden Skive og en række virksomheder.

 

Aktuelt for GreenLab Skive

Skive Kommune igangsætter her en åben idékonkurrence om navne til vejene i GreenLab Skive.
Kom med et bud på, hvad vejene i GreenLab-området skal hedde og vær med i lodtrækningen om præmier.

Konkurrencefolder

Publiceret 10-06-2016