GreenLab Skive er betegnelsen for en kommende erhvervspark, der skal etableres ved Kåstrup.

Visionen er at etablere en erhvervspark som et fremtidens energi- og ressourcelandskab, hvor virksomheder inden for fremstilling af bl.a. biogas, solenergi og vind samt balancering af energisystemer gennem samarbejde i en energisymbiose kan demonstrere og udvikle fremtidens energiteknologier i et test- og produktionscenter.

Erhvervsparken bliver Danmarks største og første fuldskalaanlæg for opgradering af biogas og methanisering. Omdrejningspunktet i GreenLab Skive bliver etableringen af et Power2Gas anlæg, som omdanner vindenergi til gas, der herefter lagres på gasnettet.

Idéen i erhvervsparken er gennem samarbejde i energisymbiosen at skabe vækst og tiltrække nye virksomheder i Skive. Projektet udvikles i samarbejde mellem Skive Kommune, Energifonden Skive og en række virksomheder.

 

Aktuelt for GreenLab Skive

På baggrund af borgermøde, der blev afholdt d. 21. juni 2016 hos NOMI 4S på Kåstrupvej, er der blevet samlet op på bekymringer og meninger fra aftenens debat.

Opsamlingshæfte fra borgermøde d. 21. juni 2016

Tidligere aktiviteter i forbindelse med GreenLab Skive

Her kan du finde links til tidligere aktiviteter og dokumenter, der findes i forbindelse med planlægningen af området GreenLab Skive

Hæfte med anbefalinger fra borgermøder i efteråret 2015

Publiceret 10-06-2016