Enkelt vandforsyning

Indvinding af vand til drikkevand kræver tilladelse efter vandforsyningsloven. Dette gælder såvel nye som gamle indvindinger.

Tilsyn med enkelt vandforsyning  

Skive kommune fører kontrol med enkeltvandsforsyninger og der skal foretages en forenklet kontrol hvert 5 år. Mælkeproducenter skal have taget en kontrol hvert år. Ejeren af anlægget skal selv betale for analysen. Prøven skal udtages og analyseres af et akkrediteret analyselaboratorium, som undersøger følgende elementer:

  • Udseende og lugt
  • nitrat
  • fosfor pH, coli- og E. coli bakterier samt kim ved 22 0C

Hvis der ønskes en hyppigere kontrol og/eller med flere kvalitetsparametre, f.eks. pesticider, er dette naturligvis frivilligt for den enkelte brønd- / boringsejer.

 

Digital selvbetjening - NYT

Byg og Miljø er et selvbetjeningssystem, der støtter dig i din ansøgningsproces og giver dig overblik over din bygge- eller miljøansøgning. Du kan søge om eller anmelde:

•Alle byggesager inklusiv byggeri på fredet ejendom

•Etablering af jordvarmeanlæg

•Spildevandsanlæg i det åbne land

•Oprensning og udvidelse af sø

•Etablering af ny sø

•Indvindingsanlæg til drikkevand

•Erhvervsindvinding

•Anmeldelse af olietank.

Når du skal ansøge om en byggesag eller en sag på miljøområdet, giver Byg og Miljø dig et overblik over, hvilken information og dokumentation kommunen skal bruge for at behandle din sag.

Undervejs får du en målrettet hjælp til de mest almindelige aktiviteter inden for byggeri og miljø, du som borger vil have brug for at søge tilladelse til. Du bliver guidet igennem ansøgningsprocessen, trin for trin, indtil du til sidst med et enkelt klik kan sende din ansøgning, som automatisk går til den rette myndighed.

Herefter kan du løbende følge med i, hvor langt behandlingen af din sag er kommet. Du får besked, når der er henvendelser eller afgørelser fra myndigheden. Som professionel rådgiver kan du bruge Byg og Miljø til at håndtere ansøgninger til meget store og komplekse projekter, og du kan administrere og holde styr på ansøgninger til mange projekter samtidig.

Publiceret 09-01-2018