For at sikre fremtidens drikkevandsressourcer skal kommunen udarbejde indsatsplaner, som i detaljer beskriver, hvad der skal gøres for at sikre gode ressourcer af drikkevand for fremtiden.

Denne opgave er fastlagt i bekendtgørelse om indsatsplaner. Indsatsplanerne udarbejdes på baggrund af grundvandskortlægningen, som Miljøministeriet har fået foretaget.

I Skive Kommune skal der udarbejdes indsatsplaner for otte delområder.

Der er indtil nu vedtaget indsatsplaner for fire områder, og planerne for de sidste fire er i høring indtil den 14. marts 2018.

Klik i linkboksen til højre for at se de indsatsplaner, der er i høring.

Se de fire vedtagne planer i denne linkboks:

Grundvandskortlægning

Miljøstyrelsen har kortlagt og udpeget områder, hvor det er nødvendigt med en ekstraordinær indsats for at beskytte drikkevandsressourcerne.

For de udpegede indsatsområder skal kommunen udarbejde en indsatsplan.

Se kortlægningsresultaterne for drikkevandsområder i Skive Kommune i denne linkboks:

Publiceret 22-01-2018