Høringen har omfattet indsatplanerne for følgende (klik på navnene for at se planerne):

Følgende vandværker er omfattet af indsatsplanerne: Fur, Nordvand, Selde, Junget, Thorum-Hinnerup, Durup, Hjerk-Harre, Vester-Hjerk, Ramsing, Hem, Lundø By, Lundø Nordre, Baadsgaard Mark, Stårup, Højslev Kirkeby, Halskov og Ørslevkloster.

Offentlige møder

I høringsperioden har der været afholdt møder om indsatsplanerne for interesserede borgere. På møderne blev der holdt oplæg som introduktion til indsatsplanlægningen, og efterfølgende var der mulighed for at stille spørgsmål og diskutere beskyttelsen af grundvandet og indsatsplanlægningen.

Her kan du se oplæggene fra de enkelte møder:

Det videre arbejde

Før indsatsplanerne fremlægges til politisk vedtagelse, opdateres indsatsplanerne med ændringer, som følger af indsigelser fra høringsperioden.

Indsatsplanerne forventes fremlagt for politikerne i juni 2018. 

Publiceret 06-04-2018