Strandvejen 22, 7800 Skive, Skive Fjord
Klik her for at se udledningstilladelsen

Nordøst for Kjeldgårdsvej 9, 7870 Roslev
Midlertidig tilladelse til udledning af oppumpet vand fra Selde Vandværk
Klik her for at se tilladelsen

Ved Betrykvej 1A, 7860 Spøttrup
Midlertidig tilladelse til udledning af oppumpet vand fra Reginalvandværket Lem
Klik her for at se tilladelsen

Fur Bryghus, Knudevej 3 7884 Fur
Tilladelse til nedsivning af tagvand, samt udledningstilladelse fra regnbetinget udløb
Klik her for at se tilladelsen

Der er givet udledningstilladelse, Skolevej til Teglværksgrøften
Klik her for at se tilladelsen

Der er givet udledningstilladelse, Teglværksvej til Teglværksgrøften
Klik her for at se tilladelsen

Der er givet udledningstilladelse, Langmosevej til Teglværksgrøften
Klik her for at se tilladelsen

Der er givet Midlertidig tilladelse til udledning af oppumpet vand fra Selde Vandværk
Floutrupvej 22, 7870 Roslev
Klik her for at se tilladelsen

Thorsvej 13, 7800 Skive - Glattrup Mose
Klik her for at se udledningstilladelsen

Glyngørevej 36, 7800 Skive 
Klik her for at se tilladelsen

Publiceret 18-01-2018