Spring navigation over

Spildevand og rensningsanlæg

Spildevand

Spildevand er det vand, der løber i afløbet fra husholdninger, institutioner, virksomheder og industri, ligesom det er vand fra overfladearealer som veje, tage og øvrige belagte flader.