Oprettelse af fælles indgang for entreprenør og kloakmester 

Siden er bygget op sådan at der er en fælles indgang til de områder og informationer som entreprenør og kloakmestre har brug for indenfor spildevand og regnvandsområdet

 

Skive Vands igangværende kloakprojekter

Her kan man læse om Skive Vand A/S igangværende kloakprojekter

Igangværende projekter

Ansøgningsskemaer og vejledninger

Her kan man få adgang til alle ansøgningsskemaer og vejledninger indenfor spildevand og regnvand

Ansøgningsskemaer - Vejledninger

Spildevandsplan 2017-2028

Her kan man se Skive Kommunes Spildevandsplan

Spildevandsplan 2017 - 2028

Spildevand i det åbne land

Har kan man finde informationer om etablering af forskellige spildevandsanlæg

Etablering af spildevandsanlæg

Forbedret rensning i det åbne land

Her kan man læse mere om de udpegede områder vedrørende forbedret rensning

Forbedret rensning

LAR - regnvand

Her kan man læse mere om regnvand 

Regnvand - LAR løsninger

Fyraftensmøde

Her kan man se de afholdte fyraftensmøder for entreprenør og kloakmestre

Fyraftensmøde

Borgermøder vedrørende separatkloakering

Her kan man læse mere om Skive Vands borgermøder vedrørende separatkloakering

Borgermøder vedrørende separatkloakering

Publiceret 03-02-2017