Der er vedtaget en lov som muliggør, at økonomisk trængte borgere kan søge om optagelse i en afdragsordning, samt om fristforlængelse på 3 år, til at efterkomme påbud om forbedret rensning af spildevand eller påbud om tilslutning til offentlig kloak. I forbindelse med at der gives et påbud vil der blive orienteret om ansøgning for optagelsen mm.

Kommunen afgør om ansøgningen kan imødekommes, og om man er berettiget til en afdragsordning. Derefter skal ansøger anmode Skive Vand om et tilbud. Skive Vand skal inden 4 måneder efter at have modtaget ansøgningen sende ansøger et tilbud om etablering og afdragsordning.

Tilbuddet bortfalder, hvis ikke ansøger inden 1½ år fra påbudsfristens udløb har indsendt ansøgning, og senest 1 år før fristens udløb har accepteret tilbuddet.

Afdragsordningen løber over 20 år. Accepteres tilbuddet tinglyses aftalen på ejendommen.

Restbeløb forfalder ved handel med ejendommen.

Øvrige bestemmelser om afdragsordningen, forrentning, omkostninger mm. kan ses her.

Hvem kan søge? Grundejere, hvis husstand har en samlet husstandsindkomst på under 303.600 kroner, med et tillæg for hvert hjemmeboende barn på 39.300 kr., op til 4 børn, kan kvalificere sig til ordningen. Formue over 842.800 kr. skal delvist regnes med.

For yderligere spørgsmål kontaktes Keld Lauge Jensen, Miljøafdelingen på 9915 6644

Ansøgningsskema til afdragsordning

Ansøgningsskema

Vejledning om ansøgningsskema

Vejledning til ansøgning

Energistyrelsen

Støtteordning for grundejere ved påbud

Energistyrelsen

Publiceret 23-08-2017