Udbringning af slam

Udbringning af slam og lignende affaldsprodukter skal anmeldes til kommunen.

Spildevandsslam og mange forskellige andre typer af affaldsprodukter indeholder næringsstoffer og organisk materiale og må anvendes som gødningsmidler.

Det skal indgå i gødningsplanlægningen og gødningsregnskabet. Ved indgåelse af aftale om levering af affald til jordbruger i Skive Kommune, skal affaldsproducenten sende kopi af leveringsaftalen, deklaration samt kort med angivelse af, hvor affaldet spredes ud - til Skive kommune - senest 8 dage før leveringen.

Fakta om Spildevandsslam

Læs mere om Spildevandsslam

klik her

Publiceret 19-10-2016