Udledningstilladelser

Inden du påbegynder udledning af stoffer, herunder renset spildevand, oppumpet grundvand eller tag- og overfladevand, til vandløb, sø eller kystvand, skal du først ansøge om tilladelse til udledningen.

Ansøgningen for oppumpet grundvand eller tag- og overfladevand skal indeholde oplysninger om:

  • Mængden af vand
  • Mængderne og koncentrationerne af stoffer i vandet
  • Økotoksikologiske data eller kvalitetskriterier for de udledte stoffer
  • Varigheden af udledningen (start- og evt. slut dato)
  • Hvor udledningen finder sted
  • Kloaktegning

For ansøgning om udledning af renset spildevand, henvises der til etablering af spildevandsanlæg under menuen Spildevand i det åbne land.

Teknisk Forvaltning vil så afgøre sagen ud fra din ansøgning samt det foreliggende lov- og plangrundlag.

Er der tale om et dræningsprojekt behandles sagen efter et andet regelgrundlag. Kontakt derfor kommunen inden du påbegynder planlægning af projektet.

I linkboksen herunder finder du et ansøgningsskema, som du kan bruge, når du skal søge om en udledningstilladelse.

Ansøgningsskema til udledning af overfladevand til recipient

Ansøgningsskema

Publiceret 09-01-2018