Strandvejen 22, 7800 Skive, Skive Fjord
Klik her for at se udledningstilladelsen

Nordøst for Kjeldgårdsvej 9, 7870 Roslev
Midlertidig tilladelse til udledning af oppumpet vand fra Selde Vandværk
Klik her for at se tilladelsen

Ved Betrykvej 1A, 7860 Spøttrup
Midlertidig tilladelse til udledning af oppumpet vand fra Reginalvandværket Lem
Klik her for at se tilladelsen

Publiceret 18-04-2017