Hvor skal der være 2 meter bræmmer?

Der skal være 2 m bræmmer ved alle åbne vandløb og søer, som er naturlige eller som er målsat i statens vandområdeplan. Bestemmelsen gælder kun i landzone. Bestemmelsen om 2 m bræmmer står i vandløbslovens § 69.

Link

Du kan se bræmmekortet på på Skive Kommunes Webgis. Kortet er vejledende.

Klik her

 

Kommunen kan hjælpe dig, hvis du er i tvivl om der er 2 meter bræmmer langs et vandløb på dine arealer.

Hvad gælder i 2 meter bræmmer?

Formålet med 2 meter bræmmen er at beskytte brinken mod udskridning og derved mindske erosion. Herved reduceres sandtransporten til vandløbet og behovet for oprensning.

Naturlig vækst af græs i 2 meter bræmmen vil også betyde, at der ikke vaskes så meget jord og så mange næringsstoffer fra markerne ud i vandløbene og søerne.

En stabil brink forbedrer samtidig de fysiske forhold i vandløbet til gavn for fisk og smådyr. Samtidig sikrer 2 meter bræmmen levesteder og spredningsveje for de vandløbsnære dyr.

Hvordan måles 2 meter bræmmen?

2 meter bræmmen måles fra vandløbets eller søens øverste kant.

Some description

 

Hvorkan jeg læse mere?

Du kan læse mere om 2 meter bræmmer i Naturstyrelsens Vejledning om bræmmer langs vandløb og søer.

Klik her for at læse vejledningen

 

Publiceret 23-01-2019