Forundersøgelse i Ajstrup Bæk

Skive Kommune har i foråret 2018 igangsat en undersøgelse af to spærringer i Ajstrup Bæk. Undersøgelsen er en udvidelse af en undersøgelse i Ajstrup og Trælsborg Bæk, som blev lavet for et par år siden. Formålet er at undersøge, om der kan fjernes to spærringer, så fisk og smådyr får bedre muligheder for at vandre igennem vandløbet.

De to spærringer er markeret med rødt på kortet nedenfor.

Vi forventer, at forundersøgelsen kan færdiggøres i løbet af 2018. Når undersøgelsen er færdig, vil rapporten blive lagt ind på denne side.

Hvis forundersøgelsen konkluderer, at en indsats vil medføre den ønskede forbedrende effekt, samt at de økonomiske omkostninger står i rimeligt forhold til effekten, skal Skive Kommune søge om tilskud til gennemførelse af projektet.

Forundersøgelse og eventuel realisering vil ske i dialog med berørte lodsejere. En vigtig del af forundersøgelsen er derfor en afklaring af lodsejernes holdninger og ønsker.

Undersøgelsen udføres af Skive Kommune i samarbejde med Limfjordssekretariatet. Udgifterne betales af EU’s Hav- og Fiskerifond og af Fiskeristyrelsen.

Publiceret 11-03-2019