I Ejskær bæk syd for Kåstrup er der i Vandområdeplan 2015-2021 udpeget en længere rørlægning og en spærring ved en røroverkørsel, som forhindrer fisk og smådyr i at vandre frit op og ned ad vandløbet. Skive Kommune har fået midler fra EU og Fiskeristyrelsen til at lave en forundersøgelse, som skal komme med forslag til at hvordan disse spærringer kan fjernes eller ændres, så der bliver fri adgang igennem vandløbet.

Rørlægningen og spærringen er vist med rødt på kortet nedenfor.

Som en del af undersøgelsen bliver relevante lodsejere inddraget. Skive Kommune tager direkte kontakt til dem ved opstart og mens undersøgelsen foregår.

Når undersøgelsen er afsluttet, tages der stilling til om projektet skal gennemføres ud fra bl.a. økonomi og de positive effekter, der kan opnås.

Rapport mv. fra undersøgelsen lægges på denne side, når det er klart til publicering.

Du kan læse mere om vandløbsprojekter, der udføres i henhold til Vandområdeplan 2015-2021 her.

Forundersøgelsen laves i løbet af efteråret 2019 og foråret 2020. Den udføres af Skive Kommune i samarbejde med Limfjordsrådet. Udgifterne betales af EU’s Hav- og Fiskerifond og af Fiskeristyrelsen.

Publiceret 31-07-2019