I 2013 lavede Skive Kommune en undersøgelse af mulighederne for at genåbne en rørlagt strækning i Lille Ramsing Bæk.

Forundersøgelsen viste, at der var gode muligheder for at forbedre forholdene for fisk og smådyr i vandløbet ved at genåbne den rørlagte vandløbsstrækning.

I 2015 søgte Skive Kommune tilskud hos staten til at gennemføre projektet. NaturErhvervstyrelsen gav tilsagn om tilskud til projektet i medio 2015.

Her kan du se projektområdet, der er markeret med en rød cirkel:

Projektet består i at genåbne den rørlagte strækning og at udlægge gydegrus i vandløbet. Samtidig anlægges kreaturpassager over vandløbet.

Detailprojektering, lodsejeraftaler og myndighedsbehandling af projektet blev udarbejdet i 2016, og anlægsarbejdet udføres i maj/juni 2017.

Projektet gennemføres med finansiering fra EU (Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og Miljø- og Fødevareministeriet

Her kan du se projektets forundersøgelse

Her kan du se detailprojektet

Publiceret 07-06-2017