--- STATIONEN ER UDE AF DRIFT---

 Vandløb Viummølle Å
Stationsnavn Viummølle, Saugstrupvej 
HU-stationsnr.  16.15
Koordinat  496.924, 6.280.443 
Koordinatsystem  UTM zone 32, ETRS89 
Oplandsareal  30,7 km² 
Skala 0  3,78 DVR90 
Driftsansvarlig  Naturstyrelsen Vestjylland 

Publiceret 11-02-2014