”Hvordan har du det?” er den største danske undersøgelse om sundhed og trivsel. Den udsendes hvert fjerde år og regionens borgere svarer på alt fra deres stressniveau over trivsel og til kost og motion. Er e-cigaretter skadelige? Giver tatoveringer følgesygdomme? Og er der en sund balance mellem arbejde og fritid? Det er blandt de store spørgsmål, som borgerne - herunder 2500 borgere i Skive Kommune - bliver spurgt om i undersøgelsen.

Den 3. februar landede spørgeskemaet i den digitale eller almindelige postkasse hos 53.500 repræsentativt udvalgte borgere over 16 år i Region Midtjylland.

I Skive Kommune modtager cirka 2500 borgere spørgeskemaet. For fire år siden, da sundhedsprofilen sidst blev kortlagt, lå svarprocenten i Skive Kommune på knapt 60 %.

Er du én af de 2500 og ikke har svaret på spørgeskemaet endnu??  Hjælp os der til dagligt arbejder med sundhedsområdet og alle borgere i Skive Kommune med at booste sundheden, der hvor der er behov for det, ved at svare.

 

”Hvordan har du det?” er kommunernes opslagsværk, når der tilrettelægges sundhedsindsatser.

I Skive Kommune er ”Hvordan har du det?”-undersøgelsen fra 2013 blandt andet blevet brugt til at målrette kommunens sundhedspolitik. Der er udarbejdet en strategi for at få flere af kommunens borgere til at være fysisk aktive og tallene bruges blandt andet til at lave nye indsatser på sundhedsområdet

”Sundheds- og Forebyggelsesudvalget bruger statistikker og tal fra undersøgelsen ”Hvordan har du det?” til at sætte en retning for det politiske arbejde. Vi brugte for eksempel tallene til at lave Skive Kommunes Sundhedspolitik, og det er derfor vigtigt at svare på spørgeskemaet, så Skive Kommune også fremadrettet kan målrette sine tilbud efter borgernes behov.” siger formanden for Sundheds og Forebyggelsesudvalget i Skive Kommune, Peder Christensen.

Nye emner blandt de unge er selvskade, spiseforstyrrelser og negative følgevirkninger af druk. Personer med alvorlig sygdom bliver spurgt, om de er belastede af den behandling, de får i sundhedsvæsenet. Desuden bliver både unge og voksne spurgt om tegn på depression.

 

Læs mere generelt om Hvordan har du det? på www.hvordanhardudet.rm.dk

 

 

Publiceret 24-02-2017